Obchodné podmienky portálu Firemné aktivity

Objednávka
Objednanie prezentácie objektov je možné telefonicky a elektronickou formou (e-mailom, alebo cez objednávkový formulár pre pridanie objektu do databázy objektov).
Po zadaní objednávky – záujmu o prezentáciu objektov, obdržíte správu na zadaný e-mail, s konkrétne spracovanou ponukou pre dané objekty a podmienkami spolupráce.

Potvrdenie objednávky 
Súhlasom, potvrdením záujmu a zaslaním fakturačných údajov mailom sa objednávka stáva záväznou.
Objednávateľ potvrdením záujmu súhlasí so spracovaním a úpravou textových častí a fotografií z jeho web stránky, alebo zo zaslaných materiálov a informácií.

Spracovanie prezentácie 
Spracovanie prezentácie objektov sa realizuje čo najskôr po súhlase so spracovaním, zvyčajne do 24 hodín. Po vytvorení je objednávateľovi zaslaný link ku kontrole údajov.
Zmeny, úpravy a doplnenie vykoná administrátor stránky hneď po ich doručení e-mailom a to podľa požiadavky objednávateľa.
Uverejnenie objektu v TOP ponukách nie je ničím podmienené, je spracované len so súhlasom objednávateľa a na vopred dohodnuté obdobie.
V prípade neočakávaného omeškania s vytvorením prezentácie z dôvodu neprítomnosti, alebo iných neodkladných pracovných záležitostí vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa na inom termíne a možnom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. 

Platobné podmienky 
Po spracovaní prezentácie objektu je objednávateľovi zaslaná predfaktúra k úhrade.
Po pripísaní úhrady na náš účet, zaaktivujeme doplnkové služby (TOP a pod.) a odošleme originál faktúry na zadanú korešpondenčnú, resp. dodaciu adresu.

Všetky dohodnuté ceny sú konečné, bez ďalších dodatočných poplatkov.
Cena za vytvorenie prezentácie a zaradenie do katalógu firemných aktivít je zvyčajne dohodnutá na 1 rok, alebo na dobu neobmedzenú, ak nie je dohodnuté inak a je garantovaná i na ďalšie obdobia v nezmenenej výške.
Cena za uverejnenie v TOP je stanovená dohodou, na vymedzené obdobie a to na základe rozhodnutia objednávateľa.

Po uplynutí ročného zobrazovania vizitky je objednávateľovi vystavená nová faktúra na ďalšie obdobie, ktorá je zaslaná objednávateľovi na kontaktný e-mail. O pokračovaní trvania, alebo jej zrušení môže rozhodnúť objednávateľ do 7 dní, alebo v lehote splatnosti novej faktúry.
Ukončenie zobrazovania je možné v tomto termíne bezplatne. Zobrazovanie prezentácie po tomto termíne sa považuje za odsúhlasené na ďalšie obdobie.
Po uplynutí lehoty splatnosti novej faktúry je ukončenie možné po úhrade poplatku 20,-€ / resp. 500,-CZK.
V prípade neúhrady, ani žiadnej dohody sa faktúra preklopí medzi pohľadávky a prevázdkovateľ má právo na vymáhanie tejto pohľadávky i treťou stranou a to v plnej výške, vrátane úroku z omeškania a všetkých ďalších vzniknutých nákladov.

Storno objednávky
Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať novú objednávku do 24 hodín od jej objednania zaslaním emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Do správy napíšte STORNO, resp. dôvod zrušenia objednanej prezentácie.
Po tomto termíne je stornovanie objednávky možné do 14 dní, no po úhrade poplatku 20,-€ / resp. 500,-CZK, čo sú minimálne náklady na vytvorenie prezentácie, aktiváciu doplnkových služieb a zaradenie objektov do katalógu firemných aktivít.
V prípade neúhrady, ani žiadnej dohody sa po 14 dňoch faktúra preklopí medzi pohľadávky a prevázdkovateľ má právo na vymáhanie tejto pohľadávky i treťou stranou a to v plnej výške, vrátane úroku z omeškania a všetkých ďalších vzniknutých nákladov.

Ak bola objednávka spracovaná a suma uhradená bankovým prevodom, storno prezentácie možné je, avšak bez nároku na vrátenie uhradenej čiastky, pokiaľ nedošlo k hrubému porušeniu obchodných podmienok prevádzkovateľom.


Ochrana súkromia
Špecifická forma objednania cez internet, vyžaduje od našich zákazníkov zadanie určitých údajov, ktoré môžu mať povahu osobných údajov špecifikovaných v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Objednávateľ pri registrácii do internetového katalógu firemných aktivít na doménach  www.skfirm.sk a www.czfirm.cz  prehlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom a objednávkovom formulári a to podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Tieto údaje sú uchovávané na našom serveri za účelom spracovania a vybavenia objednávky. Údaje nie sú prístupne tretím stranám, tým sa sprístupňujú len nevyhnutné údaje potrebné pre účely prezentácie objektov a kontaktovania objednávateľa.

 
Čo sú súbory cookie?

Webové lokality pomocou súborov cookie poskytujú používateľom možnosť osobného prispôsobenia a zhromažďujú v nich informácie o používaní webovej lokality. Mnohé webové lokality používajú súbory cookie na ukladanie informácií, vďaka ktorým je konzistentné používanie jednotlivých častí lokality, napríklad nákupného košíka alebo prispôsobených stránok. Súbory cookie môžu skvalitniť používanie dôveryhodných webových lokalít tým, že webová lokalita uloží preferencie používateľa, alebo sa pri opakovanej návšteve vynechá prihlásenie. Niektoré súbory cookie, napríklad súbory cookie reklamných nadpisov, však môžu sledovať, ktoré lokality používateľ navštevuje, a tým ohroziť ochranu osobných údajov.


Kontaktné informácie


Stanislav Goleňa – consulting services
Letecká 44
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41959566
DIČ: 1032117603
VAT: SK1032117603