KONFERENCIE / ŠKOLENIA
     Konferencie, školenia a mítingy sú dôležitou súčasťou každej firmy, či spoločnosti.
Tieto formy sú dôležitým článkom pri skvalitňovaní vzdelania zamestnancov, rozvoja ich zručností a predajných techník, marketingového vnímania a ďalšieho rozvoja.

     Vítané sú hlavne objekty, ktoré v tejto oblasti majú dostatočné skúsenosti, disponujú audio-vizuálnym vybavením, poskytujú coffebreaky, rauty a pod. Čo sa týka kapacity ponúkaných miestností, tak firmy využívajú ako veľké miestnosti (v prípade konferencií, celorepublikových školení a pod.), tak i menšie priestory pre školenia menšieho počtu zamestnancov (do 20 ľudí).
Do tejto oblasti spadajú i ďalšie rôzne firemné akcie a workshopy.


 

Naši partneri :